Curiosity

Posted On December 16, 2014 By In Uncategorized And 1837 Views

Nee, Curiosity heeft geen ‘leven gevonden op Mars’

Marsrover Curiosity heeft organische moleculen gevonden op Mars. De op koolstof-gebaseerde elementen zijn dezelfde bouwstenen als waarvan het leven op aarde is voortgekomen. Toch betekent de vondst bij lange na niet dat Curiosity ‘tekenen van leven’ heeft gevonden op Mars, zoals sommige media vandaag koppen.

De vondst is één van de belangrijkste van de rover sinds die in augustus 2012 op de rode planeet terecht kwam, en ook één van de dingen die Curiosity onder andere moest onderzoeken.

Koolstofhoudende moleculen

De rover ontdekte (met behulp van zijn Sample Analysis Machine SAM) dat er koolstofhoudende moleculen in de bodem van Mars voorkomen. Het ging om elementen van chlorobenzeen en dichloroteaan, twee elementen waaruit ook het leven op aarde is opgebouwd. Wetenschappers vermoeden dus dat eventueel leven op andere planeten uit dezelfde elementen zijn opgebouwd.

Methaan

Los daarvan vond een ander instrument op de rover ook verhoogde concentraties methaan aan de oppervlakteatmosfeer van de planeet. Methaan kan een bijproduct voor organisch leven.

Bewijs voor leven?

Veel media trokken dan ook al snel de conclusie dat NASA bewijs voor leven heeft gevonden op Mars, en hoewel die conclusie erg sexy klinkt, is het mijlenver op de conclusies vooruitlopen. Het is niet bekend waar de koolstofelementen uit komen, en ook het ontstaan van het methaan kan verschillende oorzaken hebben.

Nog verifiëren

Ook moeten de resultaten van het onderzoek nog geverifieerd worden. Curiosity onderzocht de bodem door het in een kleine, ingebouwde soort ‘oven’ te stoppen, te verhitten, en de gassen die van het bodemmonster afkwamen te analyseren. Er bestaat nog een (kleine) kans dat de gevonden moleculen op de een of andere manier afkomstig zijn van het verwarmingsproces, en dat het simpel om een meetfout gaat.

Hoop voor toekomstige missies

Als dat niet zo is, dan is dit de eerste keer dat er werkelijk organisch materiaal is gevonden op Mars, en dan loont het de moeite daar verder onderzoek naar te doen. Dat gaat gebeuren in 2020, als NASA een nieuwe rover naar Mars stuurt. Die gaat ook bodemonderzoek doen, maar met geavanceerdere techniek. Bovendien hoopt het ruimteagentschap een bodemmonster terug te kunnen sturen naar aarde, om er daar grondiger onderzoek naar te doen. Ook Europa is van plan een rover naar de planeet te sturen, de ExoMars-missie.

Tags : , , , , ,

About

Comments are closed.