20140606-075701-28621761.jpg

Posted On October 9, 2014 By In Ruimtevaart And 2602 Views

Onderzoek: “Mars One gaat falen”

Dat het Mars One-project gedoemd is te mislukken, is iets dat critici (en eigenlijk iedereen) al jaren weet, maar het is nu ook onomstotelijk bewezen door een vernietigend wetenschappelijk rapport van MIT. De universiteit concludeert dat het onrealistische plan van Bas Lansdorp en zijn kornuiten geen enkele kans van slagen heeft.

Het onderzoek keek voornamelijk naar openbare bronnen waarin Mars One het schimmige plan uit de doeken doet om in 2022 een permanente, bemande kolonie op de rode planeet neer te zetten. Omdat Mars One echter een groot deel van zijn plannen weigert bekend te maken, moesten de onderzoekers wel een paar aannames doen. Die zijn door Mars One nog niet tegengesproken.

Geen techologieën beschikbaar

De voornaamste reden waarom het plan van Mars One de mist in zou gaan, is dat er nog een hoop essentiële onderdelen van de missie ontbreken. Mars One zegt zelf dat “alle benodigde technologieën al bestaan”, maar dat is volgens de onderzoekers helemaal niet waar – iets wat iedereen met een beetje kijk op de industrie ook al jaren roept. Zo is er nog helemaal geen landingssysteem voor een bemande capsule, en ontbreekt de infrastructuur voor een orbitale communicatie. Bovendien is er nog geen manier om genoeg stroom op te wekken voor het plan.

Te weinig missies

Een ander belangrijk punt van kritiek is het aantal missies dat nodig is voordat de kolonie autonoom op poten moet staan. Mars One wil vanaf 2018 6 missies naar Mars sturen die het grondwerk voor de kolonie klaar moeten zetten. Daarmee worden de leefsystemen, de zonnepanelen en de kassen bedoeld, plus de rovers die nodig zijn het hele gebeuren in elkaar te knutselen. 

De onderzoekers hebben echter uitgerekend dat er niet minder dan 15 (!) lanceringen met een Falcon Heavy nodig zijn om dat te doen. Die lanceringen alleen al (dus zonder de vrachten) kosten een goede 3,8 milard – meer dan 2/3e van het geplande budget van Mars One. 

Verstikkingsdood

Zelfs in het hoogstonwaarschijnlijke geval dat dat allemaal zou lukken, dan nog zijn de astronauten geen lang leven beschoren. Mars One wil namelijk gewassen verbouwen binnen de leefmodules, maar daarbij komt zoveel zuurstof vrij dat de kolonisten binnen 68 dagen het loodje zouden leggen. Nou weten de dappere ruimtevaarders wel dat ze zullen sterven op de rode planeet, maar ze hebben vast niet door dat dat komt door verstikking omdat er nog geen techniek is die zuurstof selectief weg kan filteren.

Geen commentaar

Mars One weigert zoals altijd op enige vorm van inhoudelijke kritiek in te gaan, en zegt in een korte verklaring dat de onderzoekers “het mis hebben.” Wat de wetenschappers precies fout zouden hebben gedaan, blijft in het midden.

Tags : , , , ,

About

Comments are closed.