NASA

Posted On January 15, 2014 By In Politiek, Ruimtevaart And 26351 Views

NASA-budget 2014 bekend

Het budget dat NASA in 2014 ontvangt is bekend. DE Amerikaanse regering geeft het ruimteagentschap dit jaar 12,969 miljard euro. Daarmee komt NASA er veel beter vanaf dan velen vreesden. Het budget is wel ruim 51,4 miljoen euro minder dan NASA had gevraagd, maar wel ruim 7,35 miljard euro meer dan aanvankelijk begroot werd.

Het nieuwe budget is goed nieuws voor voornamelijk het SLS/Orion-project, dat al maanden onder vuur ligt vanwege de hoge kosten die eigenlijk maar moeilijk binnen het steeds beperkte budget van NASA passen. Ook het planetair-onderzoeksprogramma komt er goed vanaf – verwacht werd dat NASA misschien wel zou moeten kiezentussen de populaire Curiosity- en Cassini-missies.

Hieronder geven we een overzicht van het nieuwe budget. Als u uw muis over de gele links houdt, ziet u het bedrag ook in Amerikaanse dollars.

VERKENNINGSMISSIES: 3,025 miljard
Alle missies die te maken hebben met bemande verkenningsmissies, met name het nieuwe Space Launch System/Orion-project, maar daarnaast ook het stimuleren van de commerciële industrie.

SLS/Orion: 2.291 miljard
Commerciële ruimtevaart: 511 miljoen
Onderzoek en ontwikkeling: 222 miljoen

WETENSCHAP: 3.788 miljard
Het grootste programma van NASA, waaronder alle wetenschappelijke (onbemande) projecten vallen. Onder dit programma vallen onder andere de Curiosity- en Cassini-missies, maar ook veel aardobservatieprogramma’s die bijvoorbeeld de ozonlaag in de gaten houden of voor dijkbewaking zorgen. Daarnaast gaat het om planetair onderzoek, zoals studies naar Jupiter of de maan Europa. De verdeling binnen het wetenschapsprogramma is als volgt:

Aardwetenschappen: 1,343 miljard
Planetair onderzoek: 989 miljoen
Astrofysica: 491 miljoen
JAmes Webb Space Telescope (de opvolger van de Hubble die in 2018 wordt gelanceerd): 484 miljoen
Heliofysica (onderzoek naar de zon): 481 miljoen

RUIMTEVAARTTECHNOLOGIE: 423 miljoen
Het programma waarbij NASA onderzoek doet naar revolutionaire nieuwe technologieën (zoals een warp drive.
NASA had aanvankelijk voor 545 miljoen euro gevraagd, dus het nieuwe bedrag is een teleurstelling. Belangrijk om te weten is dat het Congress NASA verplicht stelt het eerdergenoemde SLS/Orion-budget ook exclusief voor SLS/Orion te gebruiken, zodat dat budget niet kan worden gebruik voor ruimtevaarttechnologie.

LUCHTVAART: 416 miljoen
NASA houdt zich niet alleen maar bezig met ruimtevaart, maar gebruikt ruimtevaarttechnologie ook in de (burger)luchtvaart. Daarbij werkt het samen met bedrijven als Boeing om de luchtvaart veiliger en

SPACE OPERATIONS: 2,778 miljard dollar
Huidige operaties in de ruimte. Voor het grootste gedeelte (90%) het International Space Station, maar het precieze toegewezen bedrag daarvoor moet eerst worden goedgekeurd na overleg met de internationale partners.

VOORLICHTING EN ONDERWIJS: 85 miljoen

OFFICE OF INSPECTOR GENERAL: 27,5 miljoen
De afdeling van NASA die let op fraudepreventie en het stroomlijnen van de organisatie.

CROSS AGENCY SUPPORT: 2,053 miljard
Dit budget wordt gebruikt voor niet-specifieke missies en doelen, bijvoorbeeld een herstructurering van een missie die boven budget raakt.

CONSTRUCTIE EN DUURZAAMHEID: 378 miljoen
Het bouwen en beheren van NASA’s vastgoed en lanceerplatformen, maar ook het compenseren voor milieuvervuiling en het opruimen van schade die in het verleden is gemaakt.

About

2 Responses

  1. A person rᥱcently ɑsked tҺe Savings Mother һow tⲟ be a mystery buyer,
    aѕ well aѕ in tһіѕ mօnth’s line, sҺe lеtѕ үou
    қnoա hօw.

  2. It’s гeally a cool аnd useful piece of info.
    І’m Һappy thɑt yoս simply shared tҺis helpful info ᴡith us.
    Please keeρ us informed liкe thіs. Thɑnk yоu fⲟr sharing.

Leave a Reply

Your email address will not be published.